Нормативная документация : IK-architects
6425
page-template-default,page,page-id-6425,edgt-cpt-2.0.1,mikado-core-2.0.1,ajax_fade,page_not_loaded,,homa-ver-3.1, vertical_menu_with_scroll,smooth_scroll,fade_push_text_right,blog_installed,wpb-js-composer js-comp-ver-6.2.0,vc_responsive

Нормативная документация

IK-architects

НОРМАТИВНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

1. ДБН А.2.2-3-2012.СКЛАД ТА ЗМІСТ ПРОЕКТНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ НА БУДІВНИЦТВО

Склад, порядок розроблення, погодження та затвердження проектної документації на нове будівництво і реконструкцію будівель і споруд (далі — об’єктів) цивільного призначення та на нове будівництво, реконструкцію та технічне переоснащення об’єктів виробничого призначення (далі — будівництво).

2. ДБН В.2.2-Х-20ХХ «Будинки і споруди. Будинки одноквартирні»

Планувальної організації присадибної ділянки, розміщення на ній житлових і господарських будинків, та інженерних мереж і споруд; об’ємно-планувальних рішень одноквартирних будинків; механічного опору та стійкості конструкцій; пожежної безпеки; безпеки і доступності у використанні будинків; забезпечення санітарних вимог; економії енергії, в тому числі з використанням сучасних систем енергозберігаючого інженерного обладнання, створенням енергонезалежних будинків з альтернативними джерелами енергопостачання, автономними системами водопостачання й очищення стічних води.

3. ДБН В.1.1.7–2002 ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА ОБ’ЄКТІВ БУДІВНИЦТВА

Зміна №1 до ДБН В.1.1.7-2002 ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА ОБ’ЄКТІВ БУДІВНИЦТВА

Ці Норми встановлюють пожежно-технічну класифікацію будівельних матеріалів, конструкцій, протипожежних перешкод, зовнішніх пожежних драбин, сходів та сходових кліток, будинків і споруд (надалі – будинків), приміщень, а також загальні вимоги щодо забезпечення безпеки людей у разі виникнення пожежі, пожежної безпеки конструктивних та об’ємно-планувальних рішень, обладнання будинків, приміщень інженерно-технічними засобами захисту від пожежі.

Норми поширюються на нове будівництво, розширення, реконструкцію, технічне переоснащення, реставрацію, капітальний ремонт будинків і приміщень різного призначення.

4. ДБН В.2.1-10-2009 «ОСНОВИ ТА ФУНДАМЕНТИ СПОРУД  Основні положення проектування»

Ці Норми встановлюють основні положення і вимоги щодо проектування основ і фундаментів будівель та споруд (далі — об’єктів). Ці норми ґрунтуються на законодавчих та нормативних актах України, розроблених згідно з вимогами та правилами чинних національних НД України.

5. Уильям Дж. Митчелл Выдержки из города битов: пространства, места и информационная магистраль  СКАЧАТЬ pdf

Бывший декан Школы архитектуры и планирования в Массачусетском технологическом институте

William J. Mitchell
Excerpts from City of Bits: Space, Place, and the Infobahn
Former Dean of the School of Architecture and Planning at MIT

Город битов (City of Bits) — всестороннее введение в новый тип города, в значительной степени невидимой, но более важной системы виртуальных пространств взаимосвязанных и формирующих информационную магистраль. Уильям Митчелл широко использует конкретные, практические примеры и иллюстрации в технически обоснованной доступной к рассмотрению архитектуре и градостроительства в условиях цифровой революции телекоммуникаций, продолжающейся миниатюризации электроники, коммодификации бит, и растущеем доминировании программного обеспечения в материализованной форме.

В семи главах — Pulling Glass, Electronic Agoras, Cyborg Citizens, Recombinant Architecture, Soft Cities, Bit Biz, and Getting to the Good Bits — Митчелл утверждает, что важнейший вопрос перед нами не поставить на место цифровую технику, телекоммуникационные связи и связанные с ними электронные приборы, и даже не в производство контента для электронной доставки, а, скорее, создание электронно-опосредованных сред для видов жизни, кторую мы хотим вести.

Уильям Дж. Митчелл был профессор архитектуры и медиа-искусств и наук и декан Школы архитектуры и планирования в Массачусетском технологическом институте. Среди книг, он является автором и соавтором The Reconfigured Eye: Visual Truth in the Post-Photographic Era, The Logic of Architecture,Digital Design Media, The Art of Computer Graphics Programming, and Computer-Aided Architectural Design.

6. ДБН В.1.2-10-2008 «ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО БУДІВЕЛЬ І СПОРУД.ЗАХИСТ ВІД ШУМУ»

Ці норми установлюють основні положення основної вимоги до виробів, будівель і споруд щодо захисту від шуму, визначеної у «Технічному регламенті будівельних виробів, будівель і споруд» (далі – Технічний регламент), затвердженому Постановою Кабінету Міністрів України від 20 грудня 2006 року № 1764.

7. ДБН В.2.5-56:2010 «ІНЖЕНЕРНЕ ОБЛАДНАННЯ БУДИНКІВ І СПОРУД. СИСТЕМИ ПРОТИПОЖЕЖНОГО ЗАХИСТУ»

Вимоги ДБН В.2.5-56:2010 поширюються на проектування, монтування, уведення до експлуатування і технічне обслуговування систем протипожежного захисту.

8. ДБН Д. 2.5-10-2001 «РЕСУРСНІ ЕЛЕМЕНТНІ КОШТОРИСНІ НОРМИ НА РЕСТАВРАЦІЙНО-ВІДНОВЛЮВАЛЬНІ РОБОТИ» 

Збірник 10 «Реставрація і відтворення фарбувань фасадів і інтер’єрів»

Даний збірник містить ресурсні елементні кошторисні норми на малярські роботи, виконувані при реставрації і відтворенні пам’ятників зодчества, що представляють особливу історико-архітектурну і художню цінність.

9. А.В.КРАШЕНИННИКОВ — ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ: ИССЛЕДОВАНИЕ ОПЫТА ЗАПАДНЫХ СТРАН. 

Систематезированы ключевые проблемы и рассмотрены наиболее успешные приемы градостроительного развития жилой застройки: планирование градостроительной деятельности; разработка проектной документации; организация правовых, экономических, организационных условий, способствующих реализации градостроительных планов.
Книга предназначена для студентов архитектурных вузов, архитектуоров-градостроителей, специалистов по городскому планированию и регулированию застройки, служащих архитектурно-планировочных управлений.

10. Н.Г.БЛАГОВИДОВА — ЧАСОВНИ В АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНОЙ СРЕДЕ ГОРОДА

В учебном пособии «Часовни в архитектурно-планировочной среде города» представлены около полусотни примеров проектирования и возведения часовен, которые классифицированы: на 10 типов по особенностям их посвящения и назначения; на 7 позиций по размещению их в городе; на 3 их расположения по отношению к окружающей застройке; на 3 формы планов, характерных для зданий собственно часовен.
Кроме того отмечены 13 приемов внешнего декоративно-архитектурного оформления часовен. Сочетания этих приемов помогают достичь желаемого контраста с окружающей застройкой и природой, выделяя духовное содержание и монументальность сооружения несмотря на его относительно малые размеры и «человечность» масштаба.

11. ЛЕЦИУС Е.П. — ПОСТРОЕНИЕ ТЕНЕЙ И ПЕРСПЕКТИВЫ РЯДА АРХИТЕКТУРНЫХ ФОРМ

При формообразовании в архитектуре очень важную роль играют тени, поэтому их правильное построение имеет большое значение.
Задача данного пособия — показать возможные приемы построения собственных и падающих теней архитектурных деталей в зависимости от различного сочетания их поверхностей.
Книга окажется полезной как студентам архитектурных факультетов, так и архитекторам в их практической деятельности.

САМЫЙ ПОПУЛЯРНЫЙ НЕМЕЦКИЙ АРХИТЕКТУРНЫЙ ЖУРНАЛ DETAIL СКАЧАТЬ ИЛИ ПРОЧИТАТЬ МОЖНО  ЗДЕСЬ.

Специфика известного среди российских и украинских архитекторов журнал Detail специализируется на конструктивных системах и  узлов современной архитектуры.

Каждый выпуск журнала посвящается одному типу строительных материалов в заданиях различной типологии; конструктивными элементами — «лестницы», «балконы», «стекло на фасаде», «кровли», «эркеры»; и типам конструктивных задач: санация здания, реконструкция, перестройка.

Регулярна скачивая журнал Detail с сайта IK-architects, в конце вы получите подробный справочник современных конструкций, технологий и строительных материалов. С примерами из реальной архитектуры.